Lékařské studie k tématu výplachu nosu

Na základě publikovaných výzkumů (viz níže) je vyplachování nosu s použitím konvičky obdobně účinné jako použití stlačované lahve, ale zároveň s sebou nenese její rizika, mezi která patří příliš vysoký aplikační tlak a s tím související hrozba šíření infekce do středního ucha. Stlačitelné lahve mohou být také snadněji kontaminovány viry nebo bakteriemi kvůli možnosti zpětného nasátí roztoku z nosní dutiny. Přední dodavatel těchto lahviček proto doporučuje zakoupení nové již po třech měsících používání.

Odkazy na odborné texty v ČJ, které doporučují výplach (laváž) nosu v rámci terapie vybraných diagnóz:

Od alergické rýmy k chronické rinosinusitidě
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 12, 2010, číslo 2
Autor: Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2010/02/09_vokurka_al%202-10.pdf

Alergie z pohledu otolaryngologa
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 10, 2008, číslo 2
Autor: doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2008/02/06_kominek_al_2-08.pdf

Rinosinusitida u dospělých. EP3OS 2007
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 12, 2010, číslo 2
Autoři: MUDr. Petr Matoušek, doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2010/03/13_kominek_al%203-10.pdf

Akutní bakteriální rinosinusitida dospělých
Medicína po promoci 3/2005, 21.03.2005
Autor: Dewey C. Scheid, MD, MPH, Robert M. Hamm, PhD http://www.tribune.cz/clanek/6993

Eozinofilní hlenová rhinosinusitis (fungální eozinofilní nebo alergická fungální rhinosinusitis)
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 5, 2003, číslo 2
Autor: Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc. http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2003/02/08hybas.pdf

Solné laváže nosu zmírňují symptomatologii sinusitid (shrnutí výsledků zahraniční studie)
https://zdravi.euro.cz, 27.10.2003
Autor: MUDr. Gabriela Seltenreichová
https://zdravi.euro.cz/clanky/solne-lavaze-nosu-zmirnuji-symptomatologii-sinusitid/

Konzervativní ošetřování sliznic při onemocnění HCD
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 7, 2005, číslo 4
Autor: MUDr. Libor Sychra
http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2005/04/09_sychra_al_4-05.pdf

eOTORINOLARYNGOLOGIE
Učebnice otolaryngologie – elektronická publikace
Autor: Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc. a kolektiv.
http://www.eorl.cz/kniha/04-NEMOCI-NOSU.pdf

Zahraniční lékařské studie k tématu výplachu nosu

Wingrave W (1902) The Nature of Discharges and Douches. Lancet: 1373-1375.
Shrnutí: Autor probírá čištění nosních průchodů jako hlavní způsob léčení různých nemocí nosu v období konce 19. století.
http://aor.sagepub.com/content/11/3/407.full.pdf+html

Holmström M et al. (1997) Effect of Nasal Lavage on Nasal Symptoms and Physiology in Wood Industry workers. Rhinology 35: 108-112.
Shrnutí: Švédská studie účinku každodenních výplachů nosu slanou vodou na pracovníky v dřevozpracujícím průmyslu. Je zde popsán a doložen pozitivní vliv jak na pozorované příznaky, tak na měřené funkce nosu těchto pracovníků.
http://www.rhinologyjournal.com/Rhinology_issues/231.pdf

Talbot AR et al. (1997) Mucociliary Clearance and Buffered Hypertonic Saline Solution. Laryngoscope 107:500-503
Shrnutí: Výplachy mírně hypertonickým solným roztokem mají významný vliv na léčení nosních dutin, a to jak u chronických chorob, tak po chirurgických zásazích. Proplachování mírně hypertonickým solným roztokem však prokazatelně prospívá i pacientům s jinými příčinami zánětu vedlejších nosních dutin.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/00005537-199704000-00013/abstract;jsessionid=97EF64A91191CF8314B8F2F3F6E479C8.f04t01?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage

Taccariello M et al. (1999) Nasal Douching as a Valuable Adjunct in the Management of Chronic Rhino Sinusitis. Rhinology 37: 29-32
Shrnutí: Anglická studie demonstruje výrazné zlepšení stavu nosních průchodů a zlepšení obecné kvality života pacientů s chronickými záněty vedlejších nosních dutin v důsledku výplachů nosu solným roztokem.
http://www.rhinologyjournal.com/Rhinology_issues/142.pdf

Tomooka LT et al. (2000) Clinical Study and Literature Review of Nasal Irrigation. The Laryngoscope 110: 1189-1193.
Shrnutí: Americká studie 211 pacientů s různými zánětlivými onemocněními nosu včetně alergických.  Autoři zjistili, že denní výplachy nosu slanou vodou výrazně zlepšila většinu sledovaných parametrů. Došli k závěru, že tato léčba má obrovský potenciál pro zlepšení kvality života milionů pacientů, a to velmi nenákladným způsobem.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/00005537-200007000-00023/abstract 

Heatley DG et al.(2001) Nasal Irrigation for the Alleviation of Sinonasal Symptoms. Otolaryngology — Head and Neck Surgery 125 (1):  44-48
Shrnutí: Denní proplachování nosu hypertonickým solným roztokem významně zmírňuje příznaky chronického zánětu vedlejších nosních dutin. Mnozí pacienti byli během provádění studie schopni snížit dávky nebo zcela eliminovat aplikaci léků.
http://oto.sagepub.com/content/125/1/44.short

Wormald PJ et al. (2004) A Comparative Study of Three Methods of Nasal Irrigation. The Laryngoscope 114: 2224-2227.
Shrnutí: Na základě radiografického hodnocení lze dospět k závěru, že výplachy nosu (nasal douches) jsou v ohledu dopravení roztoku do vedlejších nosních dutin metodou účinnější v porovnání s nosními spreji a rozprašovači.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/01.mlg.0000149463.95950.c5/abstract  

Brown CL, Graham SM (2004) Nasal irrigations: good or bad? Current Opinion in Otolaryngology & Head & Neck Surgery 12 (1): 9–13.
Shrnutí: Výplachy nosu by nadále neměly být považovány za pouhé doplňkové opatření při ošetřování nosních dutin.  Jsou účinné a nedostatečně užívané. Mimo zlepšení příznaků pacientům přinášejí i snížení množství užívaných léků.  Pokud jsou výplachy nosu kombinovány s dalšími lékařskými postupy, mohou u pacientů s chronickou sinusitidou snížit počet nutných chirurgických zásahů.
http://journals.lww.com/co-otolaryngology/Abstract/2004/02000/Nasal_irrigations__good_or_bad_.4.aspx

Harvey RJ et al. (2008) Effects of endoscopic sinus surgery and delivery device on cadaver sinus irrigation. Otolaryngology — Head and Neck Surgery 139: 137-142.
Shrnutí: Endoskopická operace dutin (ESS) významně zvyšuje přístupnost vedlejších nosních dutin pro roztok aplikovaný při výplachu nosu. Vliv použitého prostředku na distribuci roztoku byl vyhodnocen jako významně vyšší při použití konvičky na výplach nosu (neti pot) ve srovnání se stlačitelnou lahví a sprejem, u kterého byl efekt nejnižší.
http://oto.sagepub.com/content/139/1/137.abstract

Beule A et al. (2009) Efficacy of different techniques of sinonasal irrigation after modified Lothrop procedure. American journal of rhinology & allergy 23(1): 85-90. Shrnutí: U výplachu nosu při použití stlačitelné lahve je pro nejlepší výsledky možno doporučit pozici s hlavou směřující dolů (vertex to floor). Za efektivní v ohledu výplachu čelních dutin je možné považovat i předklon nad dřezem (bending over the sink). Použití spreje je méně efektivní v jakékoli poloze.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19379619 

Welch KC et al. (2009) Clinical correlation between irrigation bottle contamination and clinical outcomes in post-functional endoscopic sinus surgery patients. American journal of rhinology & allergy 23(4): 401-404.
Shrnutí: Láhve používané k výplachu nosu po operacích dutin (ESS) vykazují měřitelnou úroveň bakteriální kontaminace. Míra znečištění roste při používání přesahující jeden týden.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19671255

Keen M et al. (2010) The clinical significance of nasal irrigation bottle contamination. Laryngoscope 120(10): 2110-2114.
Shrnutí: Pacienti vyplachující nos a dutiny bakteriálně kontaminují používané lahve. Nejčastěji je přítomen Staphylococcus aureus, který se může vyskytnout ve formě biofilmu. Souběžná infekce sinonasální oblasti byla zaznamenána v 51% případů. Znečištění lze redukovat běžnými metodami desinfekce (např. roztokem 1% NaClO plus 19% NaCl, nebo v mikrovlnné troubě).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824637

Fokkens WJ et al. (2020) European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2020). Rhinology supplement 29: 1-464.
Shrnutí: Doporučené postupy Evropské Rinologické Společnosti (ERS) a Evropské Akademie Alergie a Klinické Imunologie (EAACI) pro léčbu rhinosinusitidy a nosní polypózy. Na základě revize a analýzy odborných studií jsou doporučeny pouze takové postupy, jejichž efektivitu a smysluplnost lze podložit jednoznačnými vědeckými důkazy na základě metod EBM (evidence based medicine -medicína založená na důkazech). Výplach nosu solnými roztoky je uveden mezi doporučenými léčebnými postupy.
https://www.rhinologyjournal.com/Documents/Supplements/supplement_29.pdf