Politika ochrany soukromí a osobních údajů Somamed AS

Platnost od 1. 1. 2022

Účelem této Politiky ochrany soukromí a osobních údajů (dále i jako „Politika“) je poskytnout informace ohledně zpracování osobních údajů při užívání našich služeb ve smyslu tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679, známým též pod zkratkou GDPR. Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i svoje oprávněné zájmy.

 

Definice

Služba

Službou se rozumí webové stránky www.rhinohorn.cz provozované společností Somamed AS (dále také „Správce“ nebo „Provozovatel“).

 

Osobní údaje (data)

Osobními údaji ve smyslu článku 4 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa apod.

 

Správce údajů

Zodpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR je Správce, kterým je společnost Somamed AS, Postboks 200, N-1451 Nesoddtangen, Norway, IČ: NO985029504MVA.

 

Kontaktní údaje Správce jsou:

–          Elektronická adresa: post@somamed.com,

–          Adresa: Postboks 200, N-1451 Nesoddtangen, Norway.

 

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, jejich poskytnutím vyjadřujete souhlas s touto Politikou.

 

Data o používání

Automaticky shromažďujeme data o způsobu používání Služby, které mohou zahrnovat IP adresy, typ prohlížeče, jeho verzi, navštívené stránky, datum a čas návštěvy, dobu strávenou na stránkách apod. Tyto osobní údaje nejsou zpracovávány v přímo čitelné podobě, pouze jako zabezpečené technické záznamy.

 

Cookies

Cookies používáme k optimalizaci našich webových stránek a služeb. Více o našich zásadách používání cookies si můžete přečíst zde.

 

Účely zpracování údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané Služby a pro plnění našich povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Během návštěvy a užívání naší webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru a které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zajistit její stabilitu a bezpečnost.

 

Uchovávání údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytování Služby, za jejímž účelem nám byly poskytnuty. Po ukončení využívání naší Služby anebo po ukončení Vašeho smluvního vztahu nadále zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, anebo po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje uchováváme taktéž z toho důvodu, abychom případně mohli uplatňovat naše práva, což považujeme za náš oprávněný zájem.

 

Předávání údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Somamed AS a smluvních lokálních distributorů jeho výrobků. Vámi poskytnuté informace mohou být uloženy a/nebo zpracovávány mimo Váš stát, tedy v oblasti, kde může být ochrana osobních údajů upravena odlišným způsobem.  Správce údajů může být za určitých okolností nucen předat osobní data zákonem určeným subjektům, např. orgánům činným v trestním řízení. V případě, že to vyžaduje právní povinnost, mohou být data předaná orgánům státního dozoru. Osobní údaje nepředáváme třetím stranám k marketingovým a obchodním účelům.

 

Vaše práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat.

 

Coby subjekt dotčený zpracováním osobních údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva dle článku 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup;
  • právo na opravu a výmaz;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů;
  • právo vznášet námitky; a
  • právo podat stížnost orgánu dozoru ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

 

Pokud chcete zjistit, jaká data o Vás zpracováváme, nebo pokud chcete uplatnit jiné své právo dle GDPR, kontaktujte nás na: post@somamed.com

 

Poskytovatelé služeb

Za účelem zkvalitňování našich služeb, zejména kvůli analýzám rozsahu a způsobu užívání Služby, mohou být Vaše osobní údaje předány třetím subjektům.

 

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že Služba obsahuje prvky Google Analytics, které jsou používány k analýze provozu na webových stránkách. Společnost Google se podřídila Štítu EU-USA na ochranu soukromí, podrobnosti zde: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravidla ochrany soukromí společnosti Google vč. instrukcí, jak vyloučit údaje o svém chování na našich stránkách ze sběru dat Google Analytics, jsou dostupné zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na stránky třetích stran, za jejichž obsah nenese Správce odpovědnost. Doporučujeme Vám seznámit se s politikou ochrany osobních údajů provozovatele každé stránky, kterou navštívíte. Neneseme žádnou odpovědnost za způsob nakládání s osobními údaji třetími stranami.

 

Ochrana práv dětí

Vědomě nesbíráme a nezpracováváme osobní údaje osob mladších 18 let. Pokud bychom se dozvěděli, že jsme zpracovali osobní údaje osoby mladší 18 let bez souhlasu zákonného zástupce, neprodleně takové údaje odstraníme z našich systémů.

 

Změny této Politiky

Tuto Politiku můžeme doplnit nebo aktualizovat, aniž bychom vás o této skutečnosti předem informovali. Před použitím našich webových stránek si vždy prostudujte tuto Politiku, abyste získali informace o nejnovějším stavu po případných doplněních nebo aktualizacích.

 

Kontaktujte nás

V případě dotazů k této Politice nás prosím kontaktujte na: post@somamed.com