Technické informace

Konvička Rhino Horn™ je vyrobena z materiálu schváleného pro styk s potravinami a na rozdíl od levných napodobenin lze naší konvičku v domácích podmínkách opakovaně sterilizovat několikaminutovým vyvařením ve vodě. Vzhledem k prakticky neomezené životnosti a zanedbatelným provozním nákladům vychází použití naší konvičky v dlouhém období levněji než dostupné alternativy.

 

  • Rhino Horn™ je zdravotnický prostředek určený k výplachu nosu slanou vodou.
  • Rhino Horn™ je vyráběn v Somamed AS, Oslo, Norsko. Výroba začala v roce 1998.
  • Rhino Horn™ navrhl Per Peo Olsen.
  • Rhino Horn™ je vyroben z recyklovatelného PEHD (vysokohustotní polyetylén, PolyEthylene High Density), který je schválen pro styk s potravinami.
  • Rhino Horn™ je registrován jako ochranná známka společnosti Somamed AS v zemích EU, Turecku, Izraeli, Thajsku, USA a Kanadě.
  • Označení CE vyjadřuje shodu výrobku se směrnicí 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích, podle které je Rhino Horn™ klasifikován jako zdravotnický prostředek třídy I.
  • Rhino Horn™ je vyráběn v souladu s ISO 13485:2003, systémem řízení jakosti výrobce zdravotnických prostředků.
  • Rhino Horn™ byl úspěšně testován dle nařízení EU REACH na přítomnost tzv. látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC — substances of very high concern). Rhino Horn™ neobsahuje ftaláty, kadmium ani bisfenol A (BPA).
  • Rhino Horn™ je zapsán v norském národním registru zdravotnických prostředků podle GMDN (Global Medical Device Nomenclature) kategorie 9, skupina 41599, jako nosní aplikátor.
  • Norské ministerstvo zdravotnictví vydalo Certifikát volného prodeje, takže je schválen k prodeji ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru (EU+EFTA).
Iso 13485 Logo Phthalate Free LogoBpa Free logo02 Pe-Hd logo